Barion Pixel
Ez a webhely cookie-kat használ a szolgáltatások megfelelő nyújtásához, valamint statisztikai és kereskedelmi célokból. További információk az adatvédelmi irányelvről.
Elfogadom
Menü

Felújítaná kerítését? Itt az Otthonfelújítási támogatás

Otthonfelújítási támogatás


2021. január 1-je óta lehetőséged van akár 3 millió forint állami támogatást igényelni, ha van saját tulajdonú ingatlanod és 25 év alatti gyermeked, akit te nevelsz. Ha felújítanád régi, megunt vagy tönkrement kerítésed, akkor ez a támogatás kiváló lehetőség most számodra, amivel mindenképpen érdemes élni. Ismerd meg a támogatással kapcsolatos legfontosabb információkat és tudnivalókat. 


Általános tájékoztató

Az otthonfelújítási támogatás célja többek között, hogy:

 • javítsa a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeit,
 • ösztönözze a hazai lakásállomány megújulását, valamint
 • az építőipari ágazat fehérítését.

E célok érdekében a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás vehető igénybe.

A támogatás igénybevételének feltételeit a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szabályozza. A a linkre kattintva részletesebben megismerheted a feltételeket. 


Fontos változások

Szeptember 29. napján az alábbi változások történtek:

 • Az igénylő vagy együttes igénylés esetén legalább az egyikük továbbra is rendelkezzen 1 év – egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással - társadalombiztosítási jogviszonnyal. Ezen esetleges megszakítások időtartama a teljesítendő egyéves jogosultsági időszakba nem számít bele.
 • A rendelet 6. §- ban felsorolt tevékenységek köre pontosításra került.
 • Az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa sem rendelkezhet az állami adóhatóságnál nyilvántartott, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget (ötezer forintot) meghaladó köztartozással.
 • Megváltozott munkaképességű személynek számít továbbá, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy egyéb fogyatékossággal élő személynek minősül.
 • Ha az egyik szülő halála esetén a túlélő másik szülőnél a (3) vagy az (5) bekezdés szerinti feltételek nem állnak fenn, a túlélő szülő a támogatást egyedülállóként igénybe veheti akkor is, ha az elhunyt szülő halála a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül következett be, amennyiben a további feltételeknek megfelelnek.

A jogosultak köre

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő - azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként - igényelheti. A támogatást csak egy alkalommal lehet igénybe venni. 


A jogosultak köréről részletesen az ezen linken tájékozódhatsz.

A támogatás igénybevételével kapcsolatban hasznos információk találhatók a Magyar Államkincstár honlapján az alábbi linken: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/gyik


Otthonfelújítási program


Hiánypótlás

A Magyar Államkincstár által kért adatok, dokumentumok pótlását szintén ezen a felületen teheti meg. Kérjük, hogy hiánypótlás esetén a kérelem nyomtatványon jelezni szíveskedjen, hogy az űrlapot hiánypótlás céljából tölti ki, valamint szíveskedjen feltüntetni a hiánypótlásra felszólító levélen szereplő ÜGYAZONOSÍTÓ számot. Ebben az esetben elegendő azokat az adatokat megadnia a nyomtatványon, amelyek pótlását Öntől a Magyar Államkincstár kérte. A már beküldött dokumentumokat csak abban az esetben kell ismételten csatolnia, ha azok javítását kérte Öntől az elbíráló szerv.


Fontos határidők

A támogatást 2021. január 1. és  2022. december 31. között tudod igénybe venni, az elvégzett felújítást, illetve az utolsó számla kiegyenlítését követő 60 napon belül. Amennyiben a fenti 60 napos határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nappal  meghosszabbodik a kérelem benyújtásának határideje.

A Magyar Államkincstár a kérelmeket elektronikus úton történő benyújtás esetén a beérkezést követő 30 napon belül, postai úton vagy kormányablakon keresztül történő benyújtás esetén a beérkezést követő 60 napon belül bírálja el. Támogató döntés esetén a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül kerül folyósításra a támogatás (Forrás: Államkincstár).


Az Otthonfelújítási támogatás iránti kérelem benyújtása

A kérelem benyújtásának dokumentumai itt érhetők el. 

Az alábbi dokumentumokat szükséges kötelezően benyújtani:

 • a kérelem űrlap,
 • vállalkozási szerződések,
 • számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentumok,
 • az igénylő(k) és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata,
 • a Kincstár által készített és az igénylő által kitöltött számlaösszesítő formanyomtatvány,
 • az igénylő(k) személyazonosságának igazolására megfelelő okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) másolata.

Opcionálisan benyújtandó dokumentumok:

 • Örökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozata,
 • A várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó része, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás, valamint az igénylő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy legkésőbb 60 nappal az élveszületést követően a születési anyakönyvi kivonatot, a halvaszületést vagy a magzat elhalását követően az erre vonatkozó okiratot a Kincstár részére benyújtja,
 • 25. életévét betöltött gyermek esetén a 2. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás,
 • 25. életévét betöltött gyermek esetén a gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat,
 • Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet,
 • Szükség szerint a 4. § (4) bekezdése esetén a szülő nyilatkozata,
 • Együttes igénylés esetén az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához,
 • A 2. § (1) bekezdés 2. pont c) alpontja esetén a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat,
 • A Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás,
 • A 3. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglaltakról az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása, a 3. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontjában foglalt külföldi felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás és annak hiteles magyar nyelvű fordítás, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló állásfoglalása,
 • A három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya és
 • A 3. § (5) bekezdése szerinti esetben a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat,
 • A napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét végző vállalkozó nyilatkozata a 7. § (5a) bekezdésben foglaltak teljesüléséről,
 • Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a kölcsönszerződés,
 • Az otthonfelújítási kölcsöntartozást érintő jelzáloghitel-csökkentési támogatás, valamint a fennálló otthonfelújítási kölcsön tőke- és járulékai összegéről szóló, 30 napnál nem régebbi hitelintézeti igazolás,
 • A köztartozás-mentesség vagy a fennálló köztartozásnak a 4. § (2) bekezdés c) pontja szerinti mértéket meg nem haladó összegének ténye tekintetében – ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban – nemleges vagy az adóigazgatás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget (5.000,- Ft-ot) meg nem haladó adótartozásról szóló adóigazolás,
 • A nagykorú gyermek adatkezelésre vonatkozó nyilatkozata.

További információkért keresse fel a Magyar Államkincstár honlapját!

Források: Magyar Államkincstár és Magyarország.hu

Tartalomhoz tartozó címkék: felújítás támogatás